Edusoft là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục số tại Việt Nam từ 2001 tới nay. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ dựa trên mô hình học kết hợp tiên tiến.
Kết hợp hình thức học truyền thống trên lớp với các học liệu số hóa đa phương tiện, các chương trình tiếng Anh do  Edusoft cung cấp không chỉ mở ra một hướng đi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà trường mà còn đưa đến một giải pháp giáo dục toàn diện cho học tập và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam.